Kvinnonätverk.

I vårt kvinnonätverk samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera gemensamma utmaningar. På så sätt har också det kvinnliga deltagandet och ledarskapet i organisationen stärkts. BLLF Societies* har förtjänat folkets förtroende - här kan kvinnor vara trygga! 

*BLLF Societies är vår partnerorganisation i Pakistan.

 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping