Valutaskillnad skapar överskott

Goda nyheter från projektgruppen denna månaden. Valutaskillnaden mellan den svenska kronan och pakistanska rupees har skapat ett överskott gentemot budget som projektgruppen nu ansöker hos Forum Syd om att få använda . Detta innebär att de pengar som samlats in i Sverige kan göra ännu större nytta i Pakistan. Våra samarbetspartners i Pakistan har gett förslag på hur dessa pengar kan användas på bästa sätt och bland föreslås fler fackliga aktiviteter, kurser i kvinnligt ledarskap och utbildningar som syftar till att höja kvaliteten ytterligare i BLLFS olika aktiviteter.

Fler krav och hinder för ideella organisationer

Att vår nationella koordinator Nadjma inte kunde besöka Sverige i september var tråkigt och missgynnade projektgruppens arbete. Nadjmas besök skulle inkludera möten där hon och projektgruppen kunde diskutera rapporter och planering för arbetet i Pakistan. Bland annat rapporter gällande det fantastiska arbete som BLLF societies gjort inför det Pakistanska valet som bidragit till att allt fler kvinnor kunnat rösta. Ett extra spännande ämne för oss i Sverige som också just genomgått en valrörelse.

Förberedelser för besök i september!

Augusti är här och denna månad jobbar projektgruppen med förberedelserna för besöket av vår pakistanska nationella koordinatorn, Nadjma. Hon besöker Sverige den 7-17 september och Gunilla Larsson, som är en av de som jobbar med förberedelserna, berättar att det främsta fokuset under Nadjmas besök kommer vara kvinnofrågor. Nadjma kommer att presentera och berätta om det arbete som BLLF gör för utsatta kvinnor och om deras nuvarande situationen i Pakistan. Projektgruppen jobbar även med att samordna möten med olika svenska institutioner och organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter i Sverige. Vid samtalet med Gunilla nämndes bl.a en kvinnojour och Tehuset i Lidköping. Dessutom hålls det Svenska valet under perioden Nadjma är på besök. Det råder ingen tvekan om att besöket kommer vara fyllt av intressanta och inspirerande möten och vi i BLLF Sweden ser fram emot en spännande start på hösten.   

Glada bud från projektgruppen denna månad!

Den 21 Juni fick organisationen ett påskrivet fullständigt avtal från Forum Syd och pengarna de länge väntat på kunde äntligen skickas iväg till den fantastiska personalen i Pakistan. BLLF societies personal har varit riktiga hjältar i denna utdragna och jobbiga situation. För trots att de gått utan lön i två månader har de fortsatt jobba på för att hålla igång skolor och övriga aktiviteter som BLLF Sweden ekonomiskt stöttar. Projektgruppen har nu även sammanställt slutrapporten för 2017 vilket gör att de kan lämna tidigare projekt bakom sig för att fokusera sin tid på det pågående projektet. Detta genom att jobba med verksamheten i Pakistan, läsa rapporter ect.

Vad har projektgruppen för sig i maj?

Gunilla Larsson berättar att projektgruppen nyligen haft ett långt skypemöte med den pakistanska projektkommittén. Hon var lycklig över att de denna gång kunnat prata i ett par timmar utan att samtalet bröts till följd av dålig uppkoppling. Den pakistanska projektkommittén befann sig i Muree i norra Pakistan där ett kvinnligt konvent, arrangerat av BLLF Societies, just avslutats. Vid skypemötet gick de dock främst igenom den framtida planeringen för projekten i Pakistan. Förutom den kontinuerliga kontakten med våra pakistanska samarbetspartners fortsätter projektgruppen skriva ihop slutrapporten för projektet som pågick under 2017. De väntar fortfarande tålmodigt på att Forum Syd ska färdigställa avtalet för det godkännande beslut om finansiellt stöd som de givit projektgruppens projektansökan.

Långa handläggningstider på Forum Syd.

Vissa dagar är tuffare än andra för projektgruppen. I förra veckan intervjuades Göte Isaksson om vad projektgruppen jobbar med för tillfället och hur framtiden ser ut. Han var då ganska uppgiven över de långa handläggningstiderna hos Forum Syd. Göte berättade att de fått besked om att Forum Syd ska stötta de nya projekten de har i Pakistan men de har fortfarande inte fått beskedet nedskrivet på papper. Därmed har projektgruppen ej tillgång till de pengar som behövs för att driva projektet vidare. Att handläggningstiderna tar så här lång tid är enligt Göte väldigt ovanligt.
Denna process kan vara svår att förstå för oss som inte är involverade i projektens ekonomiska delar. Finansieringen av projektet fungerar som så att vi i BLLF Sweden samlar in pengar och för varje krona vi samlar in, bidrar Forum Syd med 20 gånger så mycket. I nuläget har enbart BLLF Swedens insamlade pengar använts men eftersom ett kvartal av året har gått har de budgeterade pengarna snart gått åt. För att projektet ska kunna fortgå behövs de pengar som Forum Syd gett besked att de ska stötta projektet med. Göte berättade vid intervjun att projektet i Pakistan kanske tvingas stanna av en period. Detta för att tillexempel löner för de arbetande snart inte går att betala ut. Ett extrainkallat möte hölls därför med projektgruppen i förra veckan med fokus att lösa situationen framtill dess att pengarna från Forum Syd kommer in.
Vi har några riktiga kämpar i projektgruppen och även när allting inte går som planerat fortsätter de att göra sitt bästa för att lösa situationen!

Iqbaldagen 2018!

Årets Iqbaldag var solig och full av kämpar glöd! Under lördags förmiddagen fylldes Lidköpingstorg av dans, musik och färggranna ballonger. Vi fick höra ett fantastiskt tal av Fathime Khavari, från Ung i Sverige, innan ballongerna gemensamt släpptes upp till den årliga trumpetfanfaren 12.30. Senare höll Fathime en längre föreläsning på biblioteket som berörde många och förmedlade budskapet att man inte ska ge upp utan att engagemang faktiskt skapar förändring.  

Stor tack till alla som var med och medverkade under dagen!

Följande länk går till ett fint bildspel av dagen:

https://youtu.be/NHaWGe04EWI

Följande länk är både ett bildspel och korta filmsekvenser från dagen: 

https://youtu.be/JO2t5uQgn5s

Mer bilder från dagen:

 

Svenska projektgruppen på besök i Pakistan!

Tre representanter från projektgruppen gör sig idag redo för att åka hem från Pakistan efter två händelse rika veckor i landet. Vi pratade med Agne Gustafsson en vecka in på deras besök, han berättade då att de hade haft en givande första vecka. Fyllda av bland annat en tre dagars workshop med BLLF Societies personal från alla aktiva provinser, där mål, metoder och utförande diskuterades. Agne uttryckte att personalen är toppen och att de har många tankar kring hur verksamheten kan utvecklas. Han uttryckte även att detta kan kännas svårt då pengarna organisationen har att röra sig med tyvärr inte räcker till allt.
Tillsammans med den nya nationella koordinatorn, Najma Sheikh, spenderade de tre representanterna mycket av tiden den första veckan på planering och genomgångar. Dels inför veckans workshop men också för det projektkommittémötet som hölls i slutet på veckan där både BLLF Sweden och BLLF Societies projektkommitté medverkade. Vid samtalet med Agne förberedde sig sällskapet på att ta nattåget till Lahore. Han berättade att de där kommer möta upp BLLFs tidigare nationella koordinator Atiqa, som på annat håll fortsatt sin kamp för kvinnors rättigheter. Detta trots att hon konfronteras med hot och märkliga försvinnanden av andra förkämpar. Han berättar även att de i Lahore kommer sammanstråla med utvärderarna av projektet samt möta den anlitade revisorfirman. Under den andra veckan planerades även en arbetsplan för implementering av projektutvärderingens rekommendationer skrivas och ytterligare material till Forum Syd samlas in.
Vi hoppas projektgruppsrepresentanterna får en säker resa hem och ser framemot att höra mer om deras besök när de är på plats i Sverige igen.

Kvinnonätverk.

I vårt kvinnonätverk samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera gemensamma utmaningar. På så sätt har också det kvinnliga deltagandet och ledarskapet i organisationen stärkts. BLLF Societies* har förtjänat folkets förtroende - här kan kvinnor vara trygga! 

*BLLF Societies är vår partnerorganisation i Pakistan.

 

IT-kurser.

På våra IT-kurser får inte deltagarna bara lära sig om datorer, utan också om barns rättigher. Här ser ni en bild från Edwins besök i Mirpur Khas.

 

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping