Iqbaldagen 2018

Årets Iqbaldag var solig och full av kämparglöd!

Under lördags förmiddagen fylldes Lidköpingstorg av dans, musik och färggranna ballonger. Vi fick höra ett fantastiskt tal av Fathime Khavari, från Ung i Sverige, innan ballongerna gemensamt släpptes upp till den årliga trumpetfanfaren 12.30. Senare höll Fathime en längre föreläsning på biblioteket som berörde många och förmedlade budskapet att man inte ska ge upp utan att engagemang faktiskt skapar förändring.  

Stor tack till alla som var med och medverkade under dagen!

Iqbaldagen 2018

Valutaskillnad skapar överskott

Goda nyheter från projektgruppen denna månaden.

Valutaskillnaden mellan den svenska kronan och pakistanska rupees har skapat ett överskott gentemot budget som projektgruppen nu ansöker hos Forum Syd om att få använda . Detta innebär att de pengar som samlats in i Sverige kan göra ännu större nytta i Pakistan. Våra samarbetspartners i Pakistan har gett förslag på hur dessa pengar kan användas på bästa sätt och bland föreslås fler fackliga aktiviteter, kurser i kvinnligt ledarskap och utbildningar som syftar till att höja kvaliteten ytterligare i BLLFS olika aktiviteter.

Fler krav och hinder för ideella organisationer

Att vår nationella koordinator Nadjma inte kunde besöka Sverige i september var tråkigt och missgynnade projektgruppens arbete.

Nadjmas besök skulle inkludera möten där hon och projektgruppen kunde diskutera rapporter och planering för arbetet i Pakistan. Bland annat rapporter gällande det fantastiska arbete som BLLF societies gjort inför det Pakistanska valet som bidragit till att allt fler kvinnor kunnat rösta. Ett extra spännande ämne för oss i Sverige som också just genomgått en valrörelse.

Nadjmas besök stoppades av ett sent avslag av hennes visumansökan. Att jobba som en ideell organisation, som BLLF gör, blir allt svårare i både Sverige och Pakistan. Forum syd kräver allt mer av de årliga rapporterna, samtidigt som de kortar upp tiden man har på sig att skriva dem. Men Göte, som engagerar sig i projektgruppen, berättar att de nu har jobbat fram en tidsplan för att samordna verksamheterna i Pakistan och Sverige så att alla rapporter kommer in i tid. Han berättar även om att de får in kortare rapporter varje månad som BLLFs nationella koordinator Nadjma och projektgruppen går igenom för se om de satta målen för projekten uppfylls.

Långa handläggningstider på Forum Syd.

Vissa dagar är tuffare än andra för projektgruppen.

I förra veckan intervjuades Göte Isaksson om vad projektgruppen jobbar med för tillfället och hur framtiden ser ut. Han var då ganska uppgiven över de långa handläggningstiderna hos Forum Syd. Göte berättade att de fått besked om att Forum Syd ska stötta de nya projekten de har i Pakistan men de har fortfarande inte fått beskedet nedskrivet på papper. Därmed har projektgruppen ej tillgång till de pengar som behövs för att driva projektet vidare. Att handläggningstiderna tar så här lång tid är enligt Göte väldigt ovanligt.

Svenska projektgruppen på besök i Pakistan!

Tre representanter från projektgruppen gör sig idag redo för att åka hem från Pakistan efter två händelse rika veckor i landet.

Vi pratade med Agne Gustafsson en vecka in på deras besök, han berättade då att de hade haft en givande första vecka. Fyllda av bland annat en tre dagars workshop med BLLF Societies personal från alla aktiva provinser, där mål, metoder och utförande diskuterades. Agne uttryckte att personalen är toppen och att de har många tankar kring hur verksamheten kan utvecklas. Han uttryckte även att detta kan kännas svårt då pengarna organisationen har att röra sig med tyvärr inte räcker till allt.

Tillsammans med den nya nationella koordinatorn, Najma Sheikh, spenderade de tre representanterna mycket av tiden den första veckan på planering och genomgångar. Dels inför veckans workshop men också för det projektkommittémötet som hölls i slutet på veckan där både BLLF Sweden och BLLF Societies projektkommitté medverkade. Vid samtalet med Agne förberedde sig sällskapet på att ta nattåget till Lahore. Han berättade att de där kommer möta upp BLLFs tidigare nationella koordinator Atiqa, som på annat håll fortsatt sin kamp för kvinnors rättigheter. Detta trots att hon konfronteras med hot och märkliga försvinnanden av andra förkämpar. Han berättar även att de i Lahore kommer sammanstråla med utvärderarna av projektet samt möta den anlitade revisorfirman. Under den andra veckan planerades även en arbetsplan för implementering av projektutvärderingens rekommendationer skrivas och ytterligare material till Forum Syd samlas in.

Vi hoppas projektgruppsrepresentanterna får en säker resa hem och ser framemot att höra mer om deras besök när de är på plats i Sverige igen.

Kvinnonätverk.

I vårt kvinnonätverk samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera gemensamma utmaningar.

På så sätt har också det kvinnliga deltagandet och ledarskapet i organisationen stärkts. BLLF Societies* har förtjänat folkets förtroende - här kan kvinnor vara trygga!

*BLLF Societies är vår partnerorganisation i Pakistan.

Kvinnonätverk.jpg

IT-kurser.

På våra IT-kurser får inte deltagarna bara lära sig om datorer, utan också om barns rättigher. Här ser ni en bild från Edwins besök i Mirpur Khas.

Internationella kvinnodagen.

Idag är det internationella kvinnodagen. Därför tycker vi att det idag är viktigt att uppmärksamma hur många barn tvingas bli kvinnor alltför snabbt. Vi tycker att flickor ska kunna leka och gå i skolan, inte giftas bort. Håller du med? Stötta vårt arbete genom att swisha till 1239004284. Varje krona räknas!

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara