Nutida Slaveri

En slav är någon som har tvingats till arbete för ingen eller mycket låg lön, är förbjuden att lämna ägarens 
område, möter både hot och våld.

Det finns olika former av slaveri.

Skuldslaveri, tvångsarbete, skadligt barnarbete, trafficking, barnäktenskap och tvångsäktenskap.
Slaveri är olagligt i alla länder trots detta finns slavar i alla länder, även i Sverige. Vanligast är slaveri i 
Afrika och Sydasien där de arbetar i gruvor, på jordbruk, resturanger och tegelbruk, som hembiträden mm. 
Det finns 27 miljoner slavar (Bales 1999, Disposable people: new slavery in a global economy) och 127 miljoner 
barn i skadligt barnarbete (ILO).

Det går att avskaffa slaveriet men då måste alla reagera!
Det beräknas ta 25 år om statliga myndigheter , näringslivet, internationella organisationer, konsumenter och du hjälper till.

 

                         

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara