Arbetsgrupper

I BLLF Sweden har vi delat upp arbetet mellan fem olika grupper för att kunna jobba mer effektivt. Nedanför hittar du en kort beskrivning av varje grupp.

 

Föreningsutskottet

Föreningsutskottet har ansvar för medlemsregistret, håller kontakt med medlemmar och andra som stöder oss genom utskick, brev och mail och besvarar frågor om föreningen och föreningens verksamhet. Föreningsutskottet har ansvar för insamlingar och kampanjer. Föreningsutskottet förbereder och organiserar styrelsemöten och följer upp fattade beslut.

 

Projektgruppen

Projektgruppen arbetar på styrelsens uppdrag med ett biståndsprojekt i Pakistan, Community Development Program 2018-20. Gruppen ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och rapportera projektet till styrelsen och till Forum Syd/Sida som stödjer projektet. Gruppens medlemmar har stor erfarenhet från arbetet i Pakistan. Kontakten är tät med våra partnerorganisationer BLLF Societies som verkar i tre av Pakistans fyra provinser.

 

Påverkansgruppen

Vår grupps uppgift är att nå ut med organisationens budskap. Påverkansgruppen ansvarar för det nyhetsbrev som kommer ut en gång i kvartalet samt organisationens hemsida.

 

Hopp i rörelse gruppen

Vi ansvarade mellan 2017 och 2020 för planeringen av vandringen från Lidköping till Geneve som dels av marschen för fred och rättvisa, Jai Jagat 2020. Vandringen avbröts pga corona pandemin men gruppen genomförde resten av aktiviteterna, bl.a. behöll kontakt med Ekta Parishad och Ekta Europe, och anordnade föredrag, en utställning och icke-våldskurser, mm. Gruppen läggs ner formellt i slutet av 2020.

 

Lidköpingsgruppen

Vi träffas för att göra i ordning olika slag av utskick och annat lokalt arbete. Vi fikar och har trevligt tillsammans. Alla som kan ta sig till vårt kontor i Lidköping är välkomna.

2018 – 2020

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara