Lässugen?

Här kan du hitta tips på skönlitterära böcker med koppling till de frågor vi jobbar med.

Klicka på Läs mer, så visas hela recentionen längst ner på sidan.

Swede Hollow av Ola Larsmo

Swede Hollow av Ola Larsmo

I romanen Swede Hollow följer vi en grupp svenskar som emigrerade till USA i slutet av 1800-talet. Vi får följa de fattiga familjerna och hur de försöker skaffa sig ett liv i det nya land de kommit till. Den familj som står i centrum har två döttrar som båda skaffar sig arbete på en syfabrik. En fabrik med låg lön, långa arbetsdagar och en ohälsosam arbetsmiljö.

Swede Hollow är en intressant och levande berättelse med trovärdiga och levande karaktärer. I efterordet beskrivs historiska fakta kring det område som skildras i boken vilket ger ytterligare trovärdighet till berättelsen.

Filmtips: Dokumentär om land-grabbing

På UR Play finns dokumentären ”Land grabbing”. Den visar tydligt kontrasterna mellan småbönders villkor och stora, ofta multinationella, jordbruksföretag. Vi får möta bönder, forskare och ansvariga tjänstemän. I filmen tas det upp att ca 60% av de grödor som européer och nordamerikaner äter odlas kring ekva-torn, en siffra som också ökar. Det nämns också att småbönder producerar kring 10 gånger mer energi än de använder medan förhållandet för industriellt jordbruk är det omvända.
http://urplay.se/program/194224-land-grabbing (Tillgänglig till den 31 dec, 2017)

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping