Nyhetsbrev

En gång i kvartalet skickar vi ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar innehållande uppdateringar om vårt arbete, relevanta artiklar, boktips mm. Både gamla och nya nyhetsbrev finns här på hemsidan.

Nutida Slaveri

Finns fortfarande slaveri? Svaret är ja, slaveri är inte något som tillhör historien men i dagens samhälle kan slaveri se olika ut. Här är en beskrivning av vad nutida slaveri är.

Bli medlem!

Medlemsavgift 100 kr
Ungdomar t.o.m 20 år 50 kr
Stödjande medlem 250 kr
Organisationer 250 kr
Plusgiro 900428-4
Swish-nummer 1239004284
Märk med medlemsavgift, namn, adress, e-mailadress

 

Ekta Parishad

Ekta Parishad är en folkrörelse som kämpar för sina rättigheter genom ickevåld.  Målet är att de fattiga i Indien får egen kontroll över naturresurserna där de bor, speciellt mark, vatten och skog som de brukar. De har cirka 11 000 mindre lokala organisationer och finns bland människor som till hör ursprungsbefolkningar, daliter, lantarbetare och småbrukare.

På hindi betyder ekta  ” gemenskap”  och parishad ”forum” .  Organisationen arbetar på många olika sätt genom olika former av aktioner och med många aktivister. ”Att vara aktivist är inte att vara tiggare. Det krävs arbete på många olika nivåer”, säger P.V. Rajagopal, som grundat organisationen. Att kräva de fattigas rätt fungerar enbart när människor själva tar ansvar för sin kamp för förändring. Ekta Parishad arbetar i tusentals byar på så många olika sätt.  Viktigt är att lyssna till människor, förstå de mest nödvändiga behoven och sedan arbeta sida vid sida för förändring. Ickevåldsarbetet och utvecklingen emot en gemensam kamp måste få ta tid.  Ekta Parishad satsar på många fronter. De unga är viktiga. Ungdomsutbildningar där ungdomar tränas i ickevåld pågår kontinuerligt på olika håll i landet.

Indien har lagar som inte tillämpas fullt ut på grund av korruption och feodala strukturer. Den nuvarande regeringen har myntat begreppet: Make in India och vill ta upp kampen om att erbjuda de billigaste varor med Kina. Multinationella företag bjuds in. Deras krav på land skapar  ”landgrabbing”. Småbrukare och lantarbetare tvingas bort från sin mark. Politiskt drivs också en förändring från rätten till land mot rätten till mat. För Ekta Parishad är rätten till land viktig. Ett värdigt liv handlar inte bara om att äta sig mätt utan också att ha en plats att bo, att ha rötter i ett samhälle. Förändringar behövs på såväl nationell som global nivå.  Den kampen för Ekta Parishad.

Läs mer om organisationen:  www.ektaparishad.com

Läs mer om marschen som planeras från Delhi till Geneve 2020: www.jaijagat2020.org

Möt Ekta Parishad!

Möt Ekta Parishad!

 

VÅLD KAN INTE BEKÄMPAS MED VÅLD, ELD KAN INTE SLÄCKA ELD. 

 

Ilska är en bra reaktion men det måste vara positiv ilska. Man löser inget genom att kasta sten, men väl genom att gå samman och föra dialog. Så säger Rajagopal PV, grundaren av Ekta Parishad,(betyder ungefär: gemenskapsforum ) en omfattande folkrörelse i Indien som samlar de fattigaste och mest utsatta på landsbygden till ickevåldskamp för rättigheterna till mark, vatten och skog. Att kräva de fattigas rätt fungerar enbart när människor själva tar ansvar för sin kamp för förändring. Indien har lagar som inte tillämpas på grund av korruption och feodala strukturer.

Den nuvarande regeringen har myntat begreppet: ”Make in India” och vill ta upp kampen med Kina om att erbjuda de billigaste varorna. Multinationella företag bjuds in. Deras krav på land orsakar ”landgrabbing”. Småbrukare och lantarbetare tvingas bort från sin mark. Politiskt driver regeringen en förändring från rätten till land mot rätten till mat.

För Ekta Parishad handlar ett värdigt liv inte enbart om att äta sig mätt. Det gäller också att ha en plats att bo, att ha rötter i ett samhälle. – Att vara aktivist är inte att vara tiggare. Det krävs arbete på många olika nivåer, säger Rajagopal. Att kräva de fattigas rätt fungerar enbart när människor själva tar ansvar för sin kamp för förändring. Ekta Parishad arbetar i tusentals byar på många olika sätt.  Viktigt är att lyssna till människor, förstå de mest nödvändiga behoven och sedan arbeta sida vid sida för förändring. Ekta Parishad satsar på många fronter. De unga är viktiga. Ungdomsutbildningar där de unga tränas i ickevåld pågår liksom alternativa odlingar där grupper av byar samarbetar för att själva sälja sin skörd och hantera sina frön inför nästa sådd. Utan utomstående mellanhänder kan de själva leva på sin jord.

Filmen ”Millions can walk”, från 2012 visar hur kampen förs när 100 000 deltagare deltar i en stor protestmarsch och dialoger med regeringsrepresentanter kontinuerligt förs.  Nu planeras Jai Jagat, den globala marsch som ska gå från Delhi till Geneve 2020 med deltagare från en rad olika länder.  I Geneve planeras seminarier och möten med Världsbanken och Internationella Valutafonden för att diskutera rättighetsfrågor och ickevåldsekonomi.

Läs mer om organisationen: www.ektaparishad.com

Läs mer om marschen som planeras från Delhi till Geneve 2020: www.jaijagat2020.org  

Svensk kontaktorganisation: BLLF Sweden.

EKTA SWEDEN

Minskade klyftor, alla människors lika rättigheter, omtanken om vår jord, Ickevåldskamp med många olika uttryck. Det som Ekta Parishad kämpar för är ju också viktigt för oss i Sverige. I Ekta Sweden vill vi ge stöd till Ekta Parishad i Indien men vi behöver också arbeta sida vid sida mot samma mål, där vi lyfter vår kamp.

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping