Artiklar

Klicka på Läs mer, så visas hela artikeln längst ner på sidan.

Anette Larsson ny i styrelsen

Jag är lärare på De la Gardie-gymnasiet i Lidköping i svenska, samhällskunskap och mediekommunikation. Jag har i jobbet rest till Indien, Tanzania och Nicaragua och fått möjlighet att möta många människor som arbetar för en bättre tillvaro för sig själva och för andra. Ung-domsutbytet och resan till Paki-stan i februari 2016 har gett mig en inblick i BLLFS långa kamp mot slaveriet och för kvinnor och barns rättigheter. Jag ser fram mot att få arbeta tillsam-mans med de engagerade perso-nerna i BLLF Swedens organi-sation och att bidra med det jag kan som suppleant i styrelsen. Tack för förtroendet!

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara