Möt Ekta Parishad!

Kategori: Sammarbeten Skriven av Lina Klang Träffar: 2627

Möt Ekta Parishad!

 

VÅLD KAN INTE BEKÄMPAS MED VÅLD, ELD KAN INTE SLÄCKA ELD. 

 

Ilska är en bra reaktion men det måste vara positiv ilska. Man löser inget genom att kasta sten, men väl genom att gå samman och föra dialog. Så säger Rajagopal PV, grundaren av Ekta Parishad,(betyder ungefär: gemenskapsforum ) en omfattande folkrörelse i Indien som samlar de fattigaste och mest utsatta på landsbygden till ickevåldskamp för rättigheterna till mark, vatten och skog. Att kräva de fattigas rätt fungerar enbart när människor själva tar ansvar för sin kamp för förändring. Indien har lagar som inte tillämpas på grund av korruption och feodala strukturer.

Den nuvarande regeringen har myntat begreppet: ”Make in India” och vill ta upp kampen med Kina om att erbjuda de billigaste varorna. Multinationella företag bjuds in. Deras krav på land orsakar ”landgrabbing”. Småbrukare och lantarbetare tvingas bort från sin mark. Politiskt driver regeringen en förändring från rätten till land mot rätten till mat.

För Ekta Parishad handlar ett värdigt liv inte enbart om att äta sig mätt. Det gäller också att ha en plats att bo, att ha rötter i ett samhälle. – Att vara aktivist är inte att vara tiggare. Det krävs arbete på många olika nivåer, säger Rajagopal. Att kräva de fattigas rätt fungerar enbart när människor själva tar ansvar för sin kamp för förändring. Ekta Parishad arbetar i tusentals byar på många olika sätt.  Viktigt är att lyssna till människor, förstå de mest nödvändiga behoven och sedan arbeta sida vid sida för förändring. Ekta Parishad satsar på många fronter. De unga är viktiga. Ungdomsutbildningar där de unga tränas i ickevåld pågår liksom alternativa odlingar där grupper av byar samarbetar för att själva sälja sin skörd och hantera sina frön inför nästa sådd. Utan utomstående mellanhänder kan de själva leva på sin jord.

Filmen ”Millions can walk”, från 2012 visar hur kampen förs när 100 000 deltagare deltar i en stor protestmarsch och dialoger med regeringsrepresentanter kontinuerligt förs.  Nu planeras Jai Jagat, den globala marsch som ska gå från Delhi till Geneve 2020 med deltagare från en rad olika länder.  I Geneve planeras seminarier och möten med Världsbanken och Internationella Valutafonden för att diskutera rättighetsfrågor och ickevåldsekonomi.

Läs mer om organisationen: www.ektaparishad.com

Läs mer om marschen som planeras från Delhi till Geneve 2020: www.jaijagat2020.org  

Svensk kontaktorganisation: BLLF Sweden.