Förberedelser för besök i september!

Skriven av Lina Klang

Augusti är här och denna månad jobbar projektgruppen med förberedelserna för besöket av vår pakistanska nationella koordinatorn, Nadjma. Hon besöker Sverige den 7-17 september och Gunilla Larsson, som är en av de som jobbar med förberedelserna, berättar att det främsta fokuset under Nadjmas besök kommer vara kvinnofrågor. Nadjma kommer att presentera och berätta om det arbete som BLLF gör för utsatta kvinnor och om deras nuvarande situationen i Pakistan. Projektgruppen jobbar även med att samordna möten med olika svenska institutioner och organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter i Sverige. Vid samtalet med Gunilla nämndes bl.a en kvinnojour och Tehuset i Lidköping. Dessutom hålls det Svenska valet under perioden Nadjma är på besök. Det råder ingen tvekan om att besöket kommer vara fyllt av intressanta och inspirerande möten och vi i BLLF Sweden ser fram emot en spännande start på hösten.