Vad har projektgruppen för sig i maj?

Skriven av Lina Klang
Gunilla Larsson berättar att projektgruppen nyligen haft ett långt skypemöte med den pakistanska projektkommittén. Hon var lycklig över att de denna gång kunnat prata i ett par timmar utan att samtalet bröts till följd av dålig uppkoppling. Den pakistanska projektkommittén befann sig i Muree i norra Pakistan där ett kvinnligt konvent, arrangerat av BLLF Societies, just avslutats. Vid skypemötet gick de dock främst igenom den framtida planeringen för projekten i Pakistan. Förutom den kontinuerliga kontakten med våra pakistanska samarbetspartners fortsätter projektgruppen skriva ihop slutrapporten för projektet som pågick under 2017. De väntar fortfarande tålmodigt på att Forum Syd ska färdigställa avtalet för det godkännande beslut om finansiellt stöd som de givit projektgruppens projektansökan.