Kvinnonätverk.

Skriven av Edwin Fondén

I vårt kvinnonätverk samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera gemensamma utmaningar. På så sätt har också det kvinnliga deltagandet och ledarskapet i organisationen stärkts. BLLF Societies* har förtjänat folkets förtroende - här kan kvinnor vara trygga! 

*BLLF Societies är vår partnerorganisation i Pakistan.