Nyhetsbrev

En gång i kvartalet skickar vi ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar innehållande uppdateringar om vårt arbete, relevanta artiklar, boktips mm. Både gamla och nya nyhetsbrev finns här på hemsidan.

Nutida Slaveri

Finns fortfarande slaveri? Svaret är ja, slaveri är inte något som tillhör historien men i dagens samhälle kan slaveri se olika ut. Här är en beskrivning av vad nutida slaveri är.

Bli medlem!

Medlemsavgift 100 kr
Ungdomar t.o.m 20 år 50 kr
Stödjande medlem 250 kr
Organisationer 250 kr
Bankgiro 900-4284
Swish-nummer 1239004284
Märk med medlemsavgift, namn, adress, e-mailadress

 

MÖTESPLATSER SOM GER STYRKA TILL FÖRÄNDRING

Den lilla gruppen

De sitter tätt tillsammans, 17 kvinnor i olika åldrar. En av dem berättar med låg, intensiv röst om en skilsmässa hon försöker lägga bakom sig. Tårarna rinner. De som sitter närmast lägger armarna om henne. Alla lyssnar inkännande.


- Jo, jag fick behålla barnen, ler hon, eftersom jag har en inkomst. Han kan inte nå mig längre, misshandeln måste vara slut nu. Min BLLFS-grupp är mitt stöd.
Det är provinsmöte för gruppledare från öken och halvöken i Sindh. Skilsmässor, egentligen omöjliga i den traditionella kulturen, har diskuterats förut och kvinnorna påminner åter-igen varandra om vad alla kvinnor måste veta. När någon gifter sig att ska de ha med en klausul i den skrivna över-enskommelsen att de har rätt till skilsmässa! Våga gå till domstol! Om mannen inte infinner sig när han kallas, får man skilsmässa efter tre gånger.
- Det är inte bra att gifta sig med kusiner, varnar en äldre kvinna. Om äktenskapet blir svårt, kan det
fördärva relationen med familjen för alltid.


Kampanj mot barnäktenskap
Dagens gäst är Majeeda från provinsen Khyber Pashtunkwa. Just nu har kvinnorna i hennes område speci-ellt fokuserat på att varna för barnäktenskap i de olika grup-per och kurser som organisationen har. Hon delar nära erfa-renheter av unga flickor, knappt elva eller tolv år, som tra-sats sönder av alltför tidiga graviditeter och alltför höga krav. Hon betonar vikten av att alla ska veta att barnäkten-skap är förbjudet.
-Flickorna måste skyddas! Vi måste våga prata med famil-jerna! uppmanar hon.
-De här mötena är viktiga, berättar en av kvinnorna. Så snart jag är hemma i min by igen kommer alla kvinnorna i vår grupp för att höra vad vi har pratat om här och sedan berättar de vidare för vänner och familjer.


Vi är många, vi är starka!

Dagen efter är det stormöte. Tidigt i gryningen har kvin-norna lämnat sina byar i öken och på landsbygd. De är fler än 200 och kommer med knattrande rickshaws, färgspra-kande, tutande bussar och gående i grupper från hållplatser längre bort. Schalarna blåser, BLLFS-flaggorna smattrar i vinden och musiken från samlingsplatsen ljuder på högsta volym. Möten, skratt och kramar. Många har setts förut, andra är nya bekantskaper. Förväntansfullt bänkar sig alla under tältduken. Det här är kvinnornas eget möte. Alla som vill får framträda. Talarna avlöser varandra. Några, för första gången i en talarstol, talar snabbt med manuset hårt knutet i svettiga händer.
Andra är vana att leda. De förklarar, tydliggör och upprepar. Applåderna smattrar. Några börjar dansa, flera tittar på varandra, ler, reser sig, först lite blygt, sedan allt säkrare och dansar fram emot scenen. Applåderna vill aldrig ta slut. Danser som fanns inplanerade i programmet utvecklas till spontana föreställningar med nya grupper som dansar in.

Vi finns för varandra
Fatima som leder arbetet i en av ökenbyarna berättar vad BLLFS-arbetet har betytt i hennes område.
Nu känner vi till våra rättigheter. Vi vet att ingen kan tvinga oss in i äktenskap mot vår vilja. Vi har rätt till egendom, rätt till utbildning och framför allt ger vi stöd till varandra. Jag har egen telefon. Alla som vill kan få mitt telefonnummer och ni får ringa mig precis när ni behöver mig. Vi finns för varandra. Hennes tal följs av starka applåder och hon lyser över hela ansiktet när hon går tillbaka till sin plats. Mera dans, dramatiseringar av rättigheter, talarna står i kö och timmarna går snabbt. Matrasten följs av en uppvisning där deltagare från sykurser från olika byar visar upp sina finaste kläder.

Genom små grupper som möts nära och förtroligt och stora möten med gemenskap och glädje, fortsätter kvin-nor att stärka och stötta varandra. Vårt projekt skapar mängder av mötesplatser. De gör skillnad!

 

Britt-Marie Klang

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping